Сертификати

ATREA s.r.o. поставя основен акцент върху гарантиране на качеството, безопасността и безаварийно функция на всички свои продукти както на вътрешня, така и на външните пазари. Фирмата работи в тясно сътрудничество с редица институции и лаборатории за изпитване и нейните продукти се проверяват и изследват редовно.

Институт Пасивни Къщи (PHI):

ATREA завърши успешно PHI сертификационния процес за DUPLEX Flexi 1100, 1600, 2600 and 3600 – това значи за всички Flexi камери!

Като лидер в политиката по опазване на околната среда и член на много професионални асоциации, ATREA е горда да посрещне наистина предизвикателните критерии на тази утвърдена институция за този размер ОВК устройства.


ATREA е завърши успешно PHI сертифициране и за вентилационните камери за домашно приложение DUPLEX EC4.370.

PHI сертификационния

Декларация за съответствие

Декларация за съответствие е издадена за всички продукти на ATREA.
"Декларация за съответствие" може да бъде представена при поискване.

ЕС декларация за съответствие

Всички продукти на компанията, които са обект на  Държавна Норма No. 17/2003 Coll. и No. 616/2006 Coll. притежават EC декларация за съответствие и CE маркировка.
Електромагнитната съвместомост и електрическата безопасност са верифицирани от нотифициран изследователски институт и продуктите притежават сертификати за това.

ЕС декларация за съответствие

Хигиенна безопасност – VDI 6022

DUPLEX камерите и абсорбаторите изпълняват изискванията за хигиенна безопасност.
 Камерите изпълняват изискванията за т.нар. „хигиенно изпълнение“ и могат да се инсталират в медицински и други сгради с високи изисквания за чиста среда.
Tази безопасност е подтвърдена от експертни изследвания, проведени в „Националният Институт за Обществено Здраве" в Прага.

Logo VDI

TÜV СЕРТИФИКАТ ЗА ТИПА

Вентилационните тавани ATREA имат престижния германски TÜV сертификат за вентилационни и осветителни тавани за ресторанти.ГОСТ Р

ATREA доставя всички продукти с руска ГОСТ сертификация.

Logo Gostr