Вентилационните камери за домашно използуване с рекуператор се използуват за контролирана вентилация с константно налягане за апартаменти и фамилни къщи. Ние предлагаме ред вентилационни камери DUPLEX EC4 за хоризонтална монтажна позиция (включваща много популярната версия за монтаж над окачен таван с височина 280 mm) и DUPLEX ECV4 за вертикален монтаж.

Камерите за домашно приложение се предлагат с дебити на въздуха от 150 mc/h до 550 mc/h, с EC вентилатори. Рекуперативната ефективност се базира на нашите турболентни противотокови рекупвратори и е до 92 %. Разработената от насконтролна система има интегриран уеб сървър that която позволява дистанционно управление през Интернет.


DUPLEX EC4

Тези камери са предназначени за хоризонтален монтаж. Поради изискванията на външните пазари ние предлагаме отличната височина на камерите от of 280 mm за монтаж над окачен таван, EBM EC вентилатори, 92 % турболентен рекуператор, 100 % байпасна клапа, и две степени на наши собстени контролни системи – дигитална контролна система с опционална функция за постоянен поток и интегриран уеб сървър или по-евтината аналогова контролна система за проекти с по-скромни изисквания и бюджет.

 • DUPLEX 180 EC4
 • DUPLEX 370 EC4
 • DUPLEX 510 EC4
Multi-purpose unit ventilators

DUPLEX ECV4

Тези камери са предназначени за вертикален монтаж. Те предлагат същите конкурентни предимства  – отлична дълбочина от 550 mm, EBM EC вентилатори, 92 % турболентен рекуператор, 100 % байпасна клапа, и две степени на наши собстени контролни системи – дигитална контролна система с опционална функция за постоянен поток и интегриран уеб сървър или по-евтината аналогова контролна система за проекти с по-скромни изисквания и бюджет.

 • DUPLEX 190 ECV4
 • DUPLEX 390 ECV4
 • DUPLEX 520 ECV4
DUPLEX ECV4

SMART Box system

SСистемата SMART box от ATREA е единственото решение на пазара, свързващо една централна климатична камера, до 63 индивидуално контролируеми децентрализирани VAV кутии и модерна система за управление, включваща усъвършенствани контролери и сервизен интерфейс за всеки апартамент или офис.

 • ø 125 (15–130 m3/h)
 • ø 160 (22–220 m3/h)
 • ø 200 (110–550 m3/h)
 • ø 250 (200–850 m3/h)
 • ø 315 (300–1400 m3/h)
Smart Box system (shielded)

 [YTB]   Търговско видео DUPLEX EC4, ECV4

 [PDF]    Търговски каталог DUPLEX EC4, ECV4

 [PDF]    Tехнически каталог DUPLEX EC4, ECV4

[ATREA] Селекционен софтуер

Ползи

Нова DUPLEX EC4 и ECV4 произ-водствена линия има много важни конкурентни предимства, касаещи конструкцията и бизнес философия, съгласувана въз основа на изи-
скванията на европейските пазари.

прочети всичко

Нашият селективен софтуер

ATREA s.r.o. предлага софтуер за избор на камерите DUPLEX за използуване от проектанти. Програмата в момента се разпространява свободно ...

прочети всичко

За сваляне

Тук можете да изтеглите всички съответни каталози в PDF формат, за да разберете всички подробности за нашата линия за малки камери.

За сваляне