DUPLEX 1400–15100 Basic-N

Versatile compact HVAC units DUPLEX 1400 – 15100 Basic-N 

Excellent brand new generation of our customized rooftop compact HVAC units. These units can be 100 % project tailored and have our professional new cross-flow heat exchanger with heat recovery efficiency up to 75 %. DUPLEX Basic units can optionally be equipped with built-in  accessories – water or electric heating, water-based or direct cooling, shut-off dampers, by-passes and recirculation etc. Special feature of this new generation is a great compactness with maximum focus on minimum height and ATREA innovative solution for heat loss elimination.

[YTB]   Marketing video ATREA Base-frame

[PDF]    Summary marketing catalogue DUPLEX Basic

[PDF]    Technical catalogue DUPLEX 1400–15100 Basic-N

[ATREA] Selection software

Ползи

Компактност – над 60 % редукция на място; Лесна инсталация без вторични разходи; Собствено производство на разнообразни рекуператори с ефективност от 50 до 92 % ...

прочети всичко

Нашият селективен софтуер

ATREA s.r.o. предлага софтуер за избор на камерите DUPLEX за използуване от проектанти. Програмата в момента се разпространява свободно ...

прочети всичко

Системи

В случай,че изучавате използването на камерите на ATREA в многофункционална сграда, можете лесно да задържите курсора на мишката върху многофункционалната сграда и кликнете върху вашия избор.