Преглед

Референтен кухненски каталог - осъвременен 06/2016 (PDF 1,9 MB)

Вентилационни и климатични тавани

SKV, TPV - осъвременен 08/2012 (PDF 455 kB)

Кухненски абсорбатори

DiNER-T (German version only) - добавен 03/2007 (PDF 279 kB)
STANDARD (Czech version only) - осъвременен 05/2004 (PDF 255 kB)
VARIANT (German version only) - осъвременен 03/2015 (PDF 185 kB)
Large Area Hoods (Czech version only) - осъвременен 05/2004 (PDF 0 B)
KUBUS - осъвременен 07/2021 (PDF 198 kB)
MODIS 2 (English version only) - добавен 04/2016 (PDF 364 kB)

Автоматичен контрол

Автоматичен контрол - осъвременен 11/2015 (PDF 1,3 MB)

Софтуер за кухненска вентилация


Архив – кухня вентилация

KOMPAKT (Czech version only) - валиден до 12/2015 (PDF 180 kB)
MODIS (English version only) - валиден до 10/2016 (PDF 426 kB)