Вентилационна система Многофункционални сгради

Многофамилни сгради

Вентилация с еднакво налягане, дебита на системата е съобразен с броя на хората; икономичният режим на вентилация е 25–30 m3/h за човек, който през нощта се редуцира до 20 m3/h за човек. Загряването на въздуха става централно в машината, с децентрализиран доподгрев за добавен комфорт към всеки апартамент; може да се добави и студ. Контролната система свързва отделните апартаменти към климатичната камера чрез контрол-мениджмент. Когато се използуват вентилационни системи за вентилация с рекуперация,  това води до съществено понижение на разходите.

Ползи

Компактност – над 60 % редукция на място; Лесна инсталация без вторични разходи; Собствено производство на разнообразни рекуператори с ефективност от 50 до 92 % ...

прочети всичко

Нашият селективен софтуер

ATREA BULGARIA LTD. предлага софтуер за избор на камерите DUPLEX за използуване от проектанти. Програмата в момента се разпространява свободно ...

прочети всичко

Системи

В случай,че изучавате използването на камерите на ATREA в многофункционална сграда, можете лесно да задържите курсора на мишката върху многофункционалната сграда и кликнете върху вашия избор.