Ползи

Търговска политика

Инженерна политика

 • Конструкция с приятелско отношение към инсталаторите

 • Многовариантна и лесна за наладка на място

 • Много варианти за свързване на щуцерите

 • Разнообразни позиции

 • Голяма компактност

 • Възможност за стоящ монтаж на пода и над окачен таван

 • 92 % ефективност на рекуперация

 • VDI 6022 хигиенен сертификат

 • Интернет интерфейс като стандарт

 • Отговарящ на изискванията за пасивна къща компонент

PHI
 • Компактни серии от 1100, 1600, 2600 и 3600

 • 92 % ефективност на рекуперация

 • 100 % байпас

 • Възможност за стоящ монтаж на пода и над окачен таван в едно

 • Контролна система с уеб сървър като стандарт

 • EC вентилатори – високоефективни, германско качество

 • Смяна на посоките само с настройки на параметрите

 • в контролната система

 • Контрол за постоянен поток

 • Контрол за постоянно налягане

 • Отопление и охлаждане

 • Голям брой допълнителни аксесоари

Управленска политика

 • Доставка на компоненти

 • Моментално достъпен до клиента

 • Последващи конкурентни предимства

 • Оптимизация на транспортни разходи

 • Съществено намаление на сервизните разходи
  като резултат от вградения уеб сървър