Вентилационна система Многофункционални сгради

Конферентни зали

Обемът въздух за седящи хора е 30–60 m3/h за човек и поради специфични изсквания. При проектиране и подбор на климатичните камери е необходимо да се съобразяват и акустичните изисквания на интериора. Оразмеряване: базирано на брой хора или топлинни товари. Ако трябва да се спазват акустични изисквания, може да се използуват камери по-големи с един типоразмер, като се редуцира работния режим. Концепцията за разпределение на въздуха зависи от конкретиката на всеки случай; в големи зали, въздухът се нагнетява директно под седалките.

Ползи

Компактност – над 60 % редукция на място; Лесна инсталация без вторични разходи; Собствено производство на разнообразни рекуператори с ефективност от 50 до 92 % ...

прочети всичко

Нашият селективен софтуер

ATREA BULGARIA LTD. предлага софтуер за избор на камерите DUPLEX за използуване от проектанти. Програмата в момента се разпространява свободно ...

прочети всичко

Системи

В случай,че изучавате използването на камерите на ATREA в многофункционална сграда, можете лесно да задържите курсора на мишката върху многофункционалната сграда и кликнете върху вашия избор.