DiNER-T / кухненски абсорбатори с нагнетяване на въздух

Кухненски абсорбатори

DiNER-T 

Компактно вентилационно устройство за кетъринг кухни, с рекуперация до 68 %, последваща рекуперация напресния въздух, дозагряване и филтрация на отработения въздух с ефективност до 94 %. Предимството на това оборудване е факта, че интегрира всички функции директно в абсорбатора, вместо в пространството над кухненсото оборудване. Системата не изисква машинно помещение, има само смикателен и нагнетателен вентилатор, инсталирани във въздуховодите. То е подходящо за преустройства на стари сгради, където няма място за машинно помещение.

Препоръчваме инсталация със SVF вентилаторни компоненти и автоматичен оперативен контрол.

Как да проектираме подходяща система за индустриални кухни?

This section tells you all you need to know about designing a proper system and things to avoid. Intended primarily for catering facility operators.


прочети повече ..

Защо ATREA?

ATREA BULGARIA LTD. произвежда основните системни компоненти, което включва DUPLEX вентилационни системи с рекуперация, вентилационни и климатични тавани, абсорбатори, вентилационни системи за топловъздушна обработка на къщи и апартаменти,  както и контролни системи за тях.

Какво предлагаме?

Собствени продукти, консултантски услуги, изготвяне на проекти или документация за проекти. За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас.Cвържете се с нас