Вентилационните камери с рекуператор за битово приложение се използуват за контролирана вентилация с константно налягане за апартаменти и фамилни къщи. Ние предлагаме ред вентилационни камери DUPLEX EC5 за хоризонтална монтажна позиция (включваща много популярната версия за монтаж над окачен таван с височина 290 mm) и DUPLEX ECV5 за вертикален монтаж.

ATREA предлага също бюджетна версия на камерите предназначена за търговия на едро или големи проекти, където определяща е цената. Тези DUPLEX Easy камери са с изолация от EPP, но са окомплектовани с висококачествени компоненти и достигат ефективност на рекуперация до 92 %.


DUPLEX EC5 / ECV5

Тези камери са предназначени за хоризонтален монтаж. Поради изискванията на външните пазари ние предлагаме отличната височина на камерите от of 280 mm за монтаж над окачен таван, EBM EC вентилатори, 92 % турболентен рекуператор, 100 % байпасна клапа, и две степени на наши собстени контролни системи – дигитална контролна система с опционална функция за постоянен поток и интегриран уеб сървър или по-евтината аналогова контролна система за проекти с по-скромни изисквания и бюджет.

 • DUPLEX 170 EC5
 • DUPLEX 280 ECV5
 • DUPLEX 370 EC5
 • DUPLEX 380 ECV5
 • DUPLEX 570 EC5
 • DUPLEX 580 ECV5
DUPLEX EC5 / ECV5

DUPLEX Easy

Тези камери са бюджетна версия с EPP изолация, но със заложени висококачествени компоненти и отлична ефективност. Могат да бъдат окомплектовани с различни контролни системи и контолери, така че да покрият изискванията на всеки клиент или проект.

 • DUPLEX 250 Easy
 • DUPLEX 300 Easy
 • DUPLEX 400 Easy
DUPLEX Easy

SMART Box system

Системата SMART box от ATREA е единственото решение на пазара, свързващо една централна климатична камера, до 63 индивидуално контролируеми децентрализирани VAV кутии и модерна система за управление, включваща усъвършенствани контролери и сервизен интерфейс за всеки апартамент или офис.

 • ø 125 (15–130 m3/h)
 • ø 160 (22–220 m3/h)
 • ø 200 (110–550 m3/h)
 • ø 250 (200–850 m3/h)
 • ø 315 (300–1400 m3/h)
 • ø 400 (400–2600 m3/h)
Smart Box system (shielded)

Ползи

Нова DUPLEX EC5 и ECV5 произ-водствена линия има много важни конкурентни предимства, касаещи конструкцията и бизнес философия, съгласувана въз основа на изи-
скванията на европейските пазари.

прочети всичко

Нашият селективен софтуер

ATREA BULGARIA LTD. предлага софтуер за избор на камерите DUPLEX за използуване от проектанти. Програмата в момента се разпространява свободно ...

прочети всичко

За сваляне

Тук можете да изтеглите всички съответни каталози в PDF формат, за да разберете всички подробности за нашата линия за малки камери.

За сваляне