DUPLEX 1500–5500 RS5

Различни компоненти на системите DUPLEX 1500–5500 RS5 

Персонализирани компактни климатични камери за вътрешен монтаж. Иновативният им дизайн осигурява пълна вентилация с едновременна циркулация на въздуха в помещението. Камерите са проектирани за помещения, където отоплението с горещ въздух е подходящо или необходимо, например, когато конвенционалните отоплителни системи не могат да се използват поради ограничения в дизайна на интериора (помещения, където не трябва да се монтират нагреватели или радиатори) или където е невъзможно да се покрият всички топлинни загуби (подово отопление с ограничен капацитет).

Камерите осигуряват предимство и за нискоенергийни сгради, където стайната температура трябва да се балансира бързо, например поради внезапно слънчево греене, което конвенционалните отоплителни системи (предимно системи за подово отопление) не могат да постигнат с необходимата скорост. Циркулационният въздух от устройството може да предава висок капацитет за отопление или охлаждане, което очевидно съответства на скоростта на въздуха на устройството. Компактните размери на агрегатите поставят само минимални изисквания към пространството в техническото помещение. Камерите се доставят за подтаванен монтаж и спестеното пространство може впоследствие да се използва за други цели, включително за склад. Техният добре обмислен дизайн дава възможност за промяна на позицията на изпускателния отвор надолу по веригата на захранващия вентилатор (e2 + c2), позицията на сервизния превключвател и връзките на охладителната и отоплителната секции.

Налични са до 32 различни конфигурации. Всички модули DUPLEX RS5 отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) 1253/2104 на Комисията (Екодизайн), който е в сила от 2018 г. и техните характеристики включват висока ефективност на рекуперация и ниска консумация на вентилаторите. DUPLEX RS5 модулите обикновено се предлагат с комплексна система за управление RD5, предлагаща опция за свързване към Интернет и функции за отдалечена диагностика и контрол.

 [PDF]    Tехнически каталог DUPLEX 1500–5500 RS5

[ATREA] Селективен софтуер

Ползи

Компактност – над 60 % редукция на място; Лесна инсталация без вторични разходи; Собствено производство на разнообразни рекуператори с ефективност от 50 до 92 % ...

прочети всичко

Нашият селективен софтуер

ATREA BULGARIA LTD. предлага софтуер за избор на камерите DUPLEX за използуване от проектанти. Програмата в момента се разпространява свободно ...

прочети всичко

Системи

В случай,че изучавате използването на камерите на ATREA в многофункционална сграда, можете лесно да задържите курсора на мишката върху многофункционалната сграда и кликнете върху вашия избор.