DUPLEX 170, 370, 570 EC5

Компактни вентилационни устройстваDUPLEX EC5 units

DUPLEX EC5, ECV5 камерите са с хоризонтална или вертикална монтажна позиция. DUPLEX EC5 / ECV5 предлагат отлични размери, EBM вентилатори, 92% турбулентен топлообменник и високотехнологична система за управление с интернет връзка като стандарт.

[YTB]Marketing Video DUPLEX EC5, ECV5

[PDF] Marketing Catalogue DUPLEX EC5, ECV5

[PDF] Technical Catalogue DUPLEX EC5, ECV5

[PDF] Продуктов фиш DUPLEX RVU камери

[ATREA] Cофтуер за подбор DUPLEX ECV5

PHI Logo

Ползи

Нова DUPLEX EC5 и ECV5 произ-водствена линия има много важни конкурентни предимства, касаещи конструкцията и бизнес философия, съгласувана въз основа на изи-
скванията на европейските пазари.

прочети всичко

Нашият селективен софтуер

ATREA BULGARIA LTD. предлага софтуер за избор на камерите DUPLEX за използуване от проектанти. Програмата в момента се разпространява свободно ...

прочети всичко

За сваляне

Тук можете да изтеглите всички съответни каталози в PDF формат, за да разберете всички подробности за нашата линия за малки камери.

За сваляне