ATREA s.r.o. www.atrea.bg

DUPLEX 500–3500 Flexi-V

Гъвкава компактна климатична система DUPLEX 500–3500 Flexi-V 

Масово произвежданите вентилационни модули DUPLEX Flexi-V са оборудвани с високоефективни топлообменници, които постигат температурна ефективност до 93% при ниски загуби на налягане по отношение на въздуха. Компоненти от съществена важност и буквално движеща сила са новите висококачествени EC вентилатори - продукти от световноизвестните производители ebm-papst и Ziehl Abegg. Предвид акцента върху енергоспестяването и повишената ефективност на оборудването, разбира се цялата гама вентилатори на ЕС отговаря на изискванията на директивата за вентилатори ErP 2015 и дори ги надвишава. Цялата гама DUPLEX Flexi-V е произведена в универсален дизайн и гарантира висока вариабилност. В основната конфигурация блоковете съдържат два независимо управлявани EC вентилатора с извити назад лопатки, високоефективни пластинчати топлообменници с голяма площ на топлообмен, прибиращи се филтри за пресен и отработен въздух от клас ePM10 50 % или ePM1 55 % (класифицирани според EN ISO 16890) и вътрешни байпасни клапи със серво мотори. Корпусът на вентилационните блокове се състои безрамков сандвич панел с отлична топлоизолация и минимални топлинни мостове, което прави оборудването още по-икономично. Съгласно класификацията EN 1886 камерите отговарят на клас на топлоизолация T2 и коефициент на термомост TB2.

Следните допълнителни опции са налични за DUPLEX Flexi-V:

Друго предимство е, че лесно превключвате между лява и дясна конфигурация чрез въвеждане на един параметър в системата за управление (в случай на регулиране RD5). Цялата система за измерване и регулиране се основава на принципа plug & play.

[PDF] Търговски каталог DUPLEX 500–3500 Flexi-V

[PDF] Tехнически каталог DUPLEX 500–3500 Flexi-V

[ATREA] Селективен софтуер

Ползи

Компактност – над 60 % редукция на място; Лесна инсталация без вторични разходи; Собствено производство на разнообразни рекуператори с ефективност от 50 до 92 % ...

прочети всичко

Нашият селективен софтуер

ATREA BULGARIA LTD. предлага софтуер за избор на камерите DUPLEX за използуване от проектанти. Програмата в момента се разпространява свободно ...

прочети всичко

Системи

В случай,че изучавате използването на камерите на ATREA в многофункционална сграда, можете лесно да задържите курсора на мишката върху многофункционалната сграда и кликнете върху вашия избор.

© ATREA s. r. o. 1998-2021