ATREA s.r.o. www.atrea.bg

DUPLEX Easy

Compact ventilation units DUPLEX Easy

DUPLEX Easy са насочени към големи проекти или търговци на едро. Корпусът от EPP и по-лесната система за управление позволяват ниска цена. За намаляване на разходите за поддържане на складови наличности можем да предложим 5 възможни монтажни позиции в една камера – хоризонтална, подово-стенна и за таванен монтаж, дори с дясна / лява конфигурация. Предлагаме отличен размер с дълбочина от 280 мм за таванен монтаж, вентилатори EBM EC, 92 % турбулентен топлообменник, 100% by-pass и два варианта на нашата система за управление – CPB потенциометър или контролер със сензорен екран CPA.

[PDF] Marketing Catalogue DUPLEX Easy

[PDF] Technical Catalogue DUPLEX Easy

[PDF] Продуктов фиш DUPLEX RVU камери

[ATREA] Cофтуер за подбор

PHI Logo

Ползи

Нова DUPLEX EC5 и ECV5 произ-водствена линия има много важни конкурентни предимства, касаещи конструкцията и бизнес философия, съгласувана въз основа на изи-
скванията на европейските пазари.

прочети всичко

Нашият селективен софтуер

ATREA BULGARIA LTD. предлага софтуер за избор на камерите DUPLEX за използуване от проектанти. Програмата в момента се разпространява свободно ...

прочети всичко

За сваляне

Тук можете да изтеглите всички съответни каталози в PDF формат, за да разберете всички подробности за нашата линия за малки камери.

За сваляне

© ATREA s. r. o. 1998-2021