Селективен софтуер

ATREA Bulgaria LTD. предлага селективен софтуер за проектиране на компактни вентилационни модули DUPLEX. Понастоящем софтуерът е достъпен като безплатен (безплатен за споделяне).

Текуща версия на софтуера за камерите DUPLEX

Текуща версия на софтуера за камерите DUPLEX
Версия 9.31.115
Дата на издаване 14.2.2023
Описание на промените и допълненията readme_dup_bg.rtf
Функционалност в срок до 15.6.2023
Download (пълна версия) adu_09_31_115_bgat.exe (EXE 122 MB)

Добавка за Revit

Нашият софтуер за подбор поддържа експорт на избраното оборудване във формат IFC, включително цялата техническа информация (тегло, дебит на въздуха, налягане, ефективност, входяща мощност и т.н.) с активни съединители за свързване на всички въздуховоди и носители. Ако на компютъра са инсталирани както Autodesk Revit, така и нашият софтуер за избор, автоматично се добавя опция за импортиране IFC също с директна двупосочна връзка между софтуера за избор и Revit. Ако импортирате IFC файл в Revit без инсталиран софтуер за избор, е необходимо да инсталирате добавката Revit, която осигурява безпроблемно импортиране. Моля, изтеглете такава добавка от връзката по-долу.

Последна версия на софтуера за подбор Добавка за Revit
Поддържани версии 2017-2023
Download aduforrevit_1.0.2.exe (EXE 17,2 MB)
Моля, изпратете ни своите впечатления, мнения и докладвайте за грешки.

Лицензионно споразумение

Софтуерът "DUPLEX units" се предоставя при спазване на настоящото Лицензионно споразумение. С изтеглянето, използването или копирането на този софтуер вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали настоящото лицензионно споразумение и ще спазвате условията, съдържащи се в него.

Общо описание на софтуера

Софтуерът поддържа и улеснява цялостния дизайн на продуктите на ATREA:

 • Универсални вентилационни модули DUPLEX Flexi, DUPLEX Multi, DUPLEX MultiEco, DUPLEX Roto и DUPLEX Basic с рекуперация на топлина, включително аксесоари
 • Вътрешни вентилационни модули DUPLEX Inter
 • Специални модули за жилищни блокове DUPLEX Silent
 • Малки вентилационни модули DUPLEX EC5 / ECV5 и DUPLEX Easy
 • RV ... серия самостоятелни топлообменници за рекуперация на топлина
 • Електрически нагреватели и нагреватели с топла вода
 • Двузонови отоплителни и охлаждащи устройства от серията DUPLEX R5; тази част включва също изчисления на скоростта на въздушния поток въз основа на топлинните загуби на сградата
 • Серия DUPLEX RDH5 за плувни басейни; тази част включва изчисления на скоростта на въздушния поток въз основа на изпаряване

Процедура за проектиране

Камерите са проектирани в следните стъпки, които съответстват на стандартния процес, използван от проектантите при проектирането на AHU:

 1. Описание на стъпките
  Въвеждане на основни идентификационни данни за името на проектанта, клиента или проекта.

 2. Избор на подходящо устройство в ръководството за проектиране.
  Ръководството за проектиране ще препоръча камера въз основа на необходимата скорост на въздушния поток или типа монтаж (вътрешен, външен).

 3. Избор на климатична зона.
  Въз основа на местоположението софтуерът ще попълни данните за температурата и влажността на външния въздух.

 4. Дизайн
  Избор на позицията и конфигурацията на устройството и позицията, размера и формата на изходите и дали модулът ще се доставя в сглобено състояние или на части.

 5. Работна точка
  a) Необходим дебит на пресния и отработения въздух.
  b) Външно статично налягане, необходимо за въздушен транспорт.
  в) Монтиране на байпасни, циркулационни и спирателни клапи в захранващия или изпускателния въздуховод.
  г) Точна спецификация на избрания клас филтър.
  д) Точна спецификация на температурата и влажността на отработения въздух.
  е) Регулиране на температурата на пресния въздух чрез добавяне на въздушен нагревател или охладител.

 6. Вградена система за управление
  Избор на подходяща система за управление от обхвата на наличните типове. Напр. системата за управление RD5 е в състояние да осигури отдалечен достъп до устройството чрез интернет или от локалната мрежа.

Софтуерни изходи

Печат и експорт на технически спецификации
Следните елементи могат да бъдат отпечатани или експортирани в PDF (Acrobat), OneNote или XPS Document Writer:

    • Техническо описание на устройството
    • Чертеж с размери на камерата
    • Изисквания към строителния предприемач по отношение на мястото на монтаж на блока
    • Схема на HVAC система, показваща температурата и относителната влажност на въздуха, който ще се транспортира
    • Схема на свързване на устройството
    • H-x диаграма
    • Параметри според ErP (Екодизайн)

Тези елементи също могат да бъдат отпечатани като група като част от техническите спецификации

Експортиране в DXF
Дизайнът на устройството може да бъде отпечатан директно от софтуера в DXF (AutoCAD), с опция за избор на нива и 2D / 3D изгледи.

Експортиране в BIM (Информационно моделиране на сгради)
Софтуерът за подбор експортира избрана единица в IFC, включително всички технически данни (тегло, дебит, налягане, ефективност, входяща мощност и т.н.) с активни съединители за свързване на всички въздуховоди и консумативи. Ако е налице Autodesk Revit, той автоматично включва опция за импортиране на IFC файл и директна двупосочна връзка между Revit и софтуера за избор.

Изпращане на проекта по имейл
Това ръководство улеснява генерирането на имейл с файл, съдържащ дизайна, техническите спецификации и данните, експортирани във формати, използвани от съответните изпълнители.

Каталожни листове

Софтуерът предлага листове с данни, маркетингови брошури и връзки към видеоклипове с инструкции за DUPLEX устройства за изтегляне.

Ръководство за избор на софтуер

Ръководството ще улесни първите стъпки. Изтеглете го в PDF или като презентация на PowerPoint.