DUPLEX Inter

Универсални компактни устройстваDUPLEX Inter 

Ново поколение вентилационни модули, предназначени предимно за училищни класни стаи. Предлагат много ниски нива на шум (32 dB), осигуряват здравословна среда,  имат много висока ефективност на възстановяването на топлината
(до 93 %), а освен това спестяват пари. Намаляват умората на учениците и учителите и осигуряват отлична вентилация за цялата класна стая. Изключително лесни за инсталиране без необходимост от въздуховодна система.

Дъб естествен  Бук естествен  Дъб Бардолино  бял цвят Сребърен цвят[YTB]    Marketing video DUPLEX 850 Inter

 [PDF]    Технически лист DUPLEX 850 Inter

[ATREA]  Селективен софтуер

Ползи

Компактност – над 60 % редукция на място; Лесна инсталация без вторични разходи; Собствено производство на разнообразни рекуператори с ефективност от 50 до 92 % ...

прочети всичко

Нашият селективен софтуер

ATREA BULGARIA LTD. предлага софтуер за избор на камерите DUPLEX за използуване от проектанти. Програмата в момента се разпространява свободно ...

прочети всичко

Системи

В случай,че изучавате използването на камерите на ATREA в многофункционална сграда, можете лесно да задържите курсора на мишката върху многофункционалната сграда и кликнете върху вашия избор.