Как да проектираме подходяща система за индустриална кухня?

Как да проектираме подходяща система за индустриална кухня?

Локална или система за цялото пространство?
Какъв тип абсорбер или вентилационен и климатичен таван?

Избрани са съобразно типа и размера на кухнята,разположението на уредите и размера на капиталовите вложения. Отворените кухни не трябва да пренебрегват дизайна и архитектурата.

Има две основни опции при работа на вентилацията в кухните.

Локални системи – Отработеният въздух се засмуква от смукателни абсорбатори,  разположени директно над кухненското оборудване.

Абсорбаторите първоначално са използувани в малки и средни кухни,където голямата част от оборудването е разположено в групи. В зависимост от мястото дали е монтирано до стена или островно разположено, се избират аспиратори. Тази концепция не позволява смени в положението на оборудването. Необходимо е да се определи размера на абсорбатора коректно, с подходящо покритие. Главното предимство на това решение е ниската цена и и къса дистанция обхващаща мазните аерозоли във въздуха. Рискът от  засмуканият въздух да проникне в кухнята и замърсяването по хоризонталните плоскости могат да се считат за недостатък. Всички видове абсорбери са изцяло направени във версия от неръждаема стомана и трябва да гарантират отделянето на мазни частици в техните вградени плоски филтри и осветлението на работните места отдолу, чрез вградени флуоресцентни тръби със съответната термоустойчивост.

Система за целия обем – Отработеният въздух се засмуква през целия обем чрез отворени или затворени вентилационни и климатични тавани.

В наши дни, вентилационните и климатичните тавани се използуват в кухни от всякакъв тип и размери. Една от причините е цената – много атрактивна, и не много различна от системите с абсорбатори.Като резултат, засмукването през целия обем става опция, предпочитана от клиентите.

Основни предимства на вентилационните тавани:

  • Прекрасен интериор на кухнята.
  • Гъвкави решения, когато оборудването на кухнята се променя.
  • Лесно улавяне на рязко изпуснати количества пара.
  • Затворена версия – отработеният въздухсе засмуква от кухненското пространство през филтри в затворените смукателни канали. Предимство на това решение е перфектното разделяне на структурните повърхности на затвореното вътрешно пространство на засмуканият от кухнята въздух, елиминирайки замърсявания и възможни плесени.