ATREA s.r.o. www.atrea.bg

Контролна система

Контролна система

Серията DUPLEX разполага с базов комплект контролни елементи или цялостни системи за управление, които осигуряват безопасността и експлоатационните функции на агрегата. Съществуват няколко вида интегрирани системи за управление (основни и цифрови), в зависимост от изискванията на клиента и функциите на агрегата.

[PDF] DUPLEX Control system catalogue [ATREA] Селективен софтуер

Системи с агрегати

Нашите компактни ОВК агрегати се използват както в обществени сгради (училища, магазини, ресторанти и офиси), така и в промишлени сгради (цехове, халета и съблекални). Техният капацитет, оборудване и принадлежности се избират въз основа на конкретното им приложение и изискванията на инвеститора. Например, отоплението и охлаждането са подходящи за помещения като ресторанти и офиси, докато в съблекалните е достатъчна само опция отопление.

Contact Us

© ATREA s. r. o. 1998-2021