Кухненски абсорбатори

Широка гама аспиратори, от базовия тип “KUBUS”  до интелигентен аспиратор с рекуперация, подгрев и интегрирания DiNER-T могат да се свържат. Могат да се използуват за всякакви по вид и размер кухни. Те са известни с високо качество на изработка и дълъг живот.

Система с аспиратори

От начало аспираторите са използувани в малки и средни кухни с една или две готварски зони. Самостоятелни видове аспиратори бяха конструирани по предназначение, спрямо вида кухненско оборудване, с което да бъдат използувани. Например, KUBUS без плоски филтри е подходящ за монтаж над съдомиялни, DINER-T с рекуператор, доподгрев и нагнетяване на пресен въздух, над компактно кухненско оборудване.

Kontakt