Вентилационна система Многофункционални сгради

Офиси, Зали за събрания

Оразмеряване: базирано на брой хора (30–60 m3/h за човек и заради специфични изисквания) или топлинни товари. При проектиране и подбор на климатичните камери е необходимо да се съобразяват и акустичните изисквания на интериора. Работата в конферентни зали и офиси в определени случаи се осъществява чрез комбинация на вентилационни системи (в зависимост от коефициента на едновременност, особени изисквания и т.н.).

Ползи

Компактност – над 60 % редукция на място; Лесна инсталация без вторични разходи; Собствено производство на разнообразни рекуператори с ефективност от 50 до 92 % ...

прочети всичко

Нашият селективен софтуер

ATREA BULGARIA LTD. предлага софтуер за избор на камерите DUPLEX за използуване от проектанти. Програмата в момента се разпространява свободно ...

прочети всичко

Системи

В случай,че изучавате използването на камерите на ATREA в многофункционална сграда, можете лесно да задържите курсора на мишката върху многофункционалната сграда и кликнете върху вашия избор.