Ползи

  • Компактност – над 60 % редукция на мястоn
  • Лесна инсталация без вторични разходи
  • Собствено производство на разнообразни рекуператори с ефективност от 50 до 92 %
  • Голямо разнообразие от монтажни позиции и възможности
  • Три седмици или по-малко време за доставка за всички продукти
  • Собствени контролни системи на ATREA
  • Селективен софтуер на ATREA, дори за най-малките вентилационни системи
  • СЕ сертификати
  • VDI 6022
  • Сертификати за пасивни къщи (само за серията DUPLEX Flexi line)

PHI сертификат