Продукти

Продукти

Цялата производствена програма понастоящем е разделена на четири главни групи:

 • DOMESTIC LINE – Домашна вентилация и топловъздушно отопление – Въздушен дебит 180–550 mc/h
 • COMMERCIAL LINE – Многофункционална вентилация с рекуперация – Въздушен дебит 500–15 000 mc/h
 • KITCHEN LINE – Кухненски вентилационни тавани и абсорбатори
 • SCHOOL VENTILATION – Вентилационен модул за стоящ монтаж без нужда от въздуховоди

 [PDF]    Oбобщен маркетингов каталог

Защо сме успешни:

 • Голяма компактност – до 60 % редукция на пространството
 • Собствено производство на рекуператори с ефективност от 50 до 92 %
 • Голямо разнообразие на монтажни позиции и положения на щуцерите
 • Три седмична доставка или по-кратка за всички продукти
 • Собствени контролни системи на ATREA
 • Собствен ATREA селекционен софтуер – дори за домашните вентилационни системи
 • Лесен монтаж, plug and play системи, без допълнителни разходи
 • CE сертификати
 • VDI 6022
 • Сертификат от Института за Пасивни Къщи

PHI