Различни компоненти на системите – плувни басейни

Гъвкава климатична система

Пълна гама от компактни вентилационни камери с рекуператор, опционално с вградени аксесоари – водни или електрически нагревателни секции, водни или за директно изпарение охладителни секции, клапи, байпаси,рециркулация и т.н. Камерите са предвидени за вътрешен и външем монтаж (руфтоп), с възможности за разнообразни инсталационни решения.

Системи с камери

Нашите компактни камери се използуват както в граждански обекти (училища, магазини, ресторанти и офиси), така и в индустриални обектиl (молове, зали и съблекални). Техните размери, екипировка и аксесоари са избрани на база конкретна заявка, съобразно изискванията на инвеститора. Например, дозагряването и охлаждането на въздуха са подходящи за обекти като ресторанти и офиси, докато в съблекални може да е достатъчен само доподгрев на въздуха.

Свържете се с нас