RD5 digital control system

Control system KP 01 controller 

Комфортна система с интегрирана възможност за онлайн наблюдение и контрол чрез интернет. Също така с опция за свързване със системи за централизирано управление на сгради от по-висок клас. Към системата могат да бъдат включени широк диапазон от сензори (температура, влажност, качество на въздуха и др.), за да се даде възможност за автоматичен контрол за икономична работа. Системата RD5 е подходяща за стандартни и комплексни приложения (като вентилация на ресторанти и офиси).

[PDF]Regulation and control – Digital control system

[ATREA] Selection software

Ползи

Компактност – над 60 % редукция на място; Лесна инсталация без вторични разходи; Собствено производство на разнообразни рекуператори с ефективност от 50 до 92 % ...

прочети всичко

Нашият селективен софтуер

ATREA s.r.o. предлага софтуер за избор на камерите DUPLEX за използуване от проектанти. Програмата в момента се разпространява свободно ...

прочети всичко

Системи

В случай,че изучавате използването на камерите на ATREA в многофункционална сграда, можете лесно да задържите курсора на мишката върху многофункционалната сграда и кликнете върху вашия избор.