Selection software

Селективен софтуер Selection software

ATREA предлага собствен селективен софтуер,който е особено полезно и практично средство за подбор на точната Flexi камера и предтавлява силно маркетингово предимство!

Много позитивните отзиви на проектанти от цяла Европа дават добра възможност за лесно включване на камерите на ATREA във всякакъв вид проекти.

Много детайлните изчисления на всички елементи е стандарт.
Софтуерът проверява дали са подбрани всички необходими компоненти и дали така избраната система работи. По този начин можете да избезнете евентуални грешки.

Включва:

 • Избор на камера и нейните аксесоари
 • Показва параметрите на избраната конфигурация
 • Опция за настройка на различни параметри, конфигурация и монтажна позиция на камерата
 • Избор на контролната система с аксесоарите и функционална схема
 • Схема на ел. захранването
 • Показва и печати инсталираните компоненти, h-x диаграмата и показателите на протичащите процеси на отопление и/или охлаждане
 • Ценова спецификация на отделните компоненти
 • Печат на принтер или в PDF формат
 • Експорт на чертежи и диаграми в DXF в 2D или 3D формат
 • Изпраща готовия проект по мейл
 • В добавка, селективният софтуер съдържа пълния каталог на ATREA продуктите в PDF формат.

Текуща версия на софтуера за камерите DUPLEX

Текуща версия на софтуера за камерите DUPLEX
Версия 9.31.115
Дата на издаване 14.2.2023
Описание на промените и допълненията readme_dup_bg.rtf
Функционалност в срок до 15.6.2023
Download (пълна версия) adu_09_31_115_bgat.exe (EXE 122 MB)

Последна версия на софтуера за подбор Добавка за Revit

Нашият софтуер за подбор поддържа експорт на избраното оборудване във формат IFC, включително цялата техническа информация (тегло, дебит на въздуха, налягане, ефективност, входяща мощност и т.н.) с активни присъединители за свързване на всички въздуховоди и топлоносители. Ако Autodesk Revit и нашият софтуер за подбор са инсталирани на компютъра, опцията за импортиране на IFC се добавя автоматично също с директна двупосочна връзка между софтуера за избор и Revit. Ако импортирате IFC файл в Revit без инсталиран софтуер за подбор, е необходимо да инсталирате добавката Revit, която осигурява безпроблемно импортиране. Моля, изтеглете такава добавка от връзката по-долу.

Последна версия на софтуера за подбор Добавка за Revit
Поддържани версии 2017-2023
Download aduforrevit_1.0.2.exe (EXE 17,2 MB)
Моля, изпратете ни своите впечатления, мнения и докладвайте за грешки.

Лицензионно съгласие

Програмата "DUPLEX компактни системи" се предлага с лицензионно споразумение. При инсталиране, копиране или използуване на софтуера, Вие се съгласявате  с лицензионното споразумение, както и с това да се съобразявате с условията в него.

Основно описание на програмата

Програмата поддържа пълния технически дизайн на продуктите ATREA:

 • Универсални рекуператори DUPLEX Flexi, DUPLEX Multi, DUPLEX MultiEco, DUPLEX Roto и DUPLEX Basic, включително аксесоари за тях
 • Училищна вентилационна система DUPLEX Inter
 • Специални камери DUPLEX Silent за жилищни сгради
 • Малки вентилационни модули DUPLEX EC5 / ECV5 и DUPLEX Easy
 • Отделен топлообменник серия RV
 • Електрически и водни нагреватели
 • DUPLEX R5 двузонни отоплителни и охладителни блокове, тази част включва изчисления на количеството въздух на база топлинна загуба на обекти
 • Камери за басейни от серията DUPLEX RDH5, тази част включва изчисляване на количеството въздух на база водни изпарения

Метод на селекция

Подборът на камери става по същият начин, по който проектанта подбира вентилационни съоръжения. Виж стъпките:

 1. Текущ проект
  Въвежда общи идентификационни данни за проектант, клиент, име на проекта и т.н.
   
 2. Работна точка
  Operation point
  • Въвежда всички параметри – въздушен дебит, разполагаемо налягане, температури
  • Въвежда компоненти – отопление, охлаждане, смесване,байпас,температури на топло / студоносителите ....
  • Автоматично избира подходящите камери – предлага подходящите и избира по зададените критерии най-подходящата

   
 3. Конфигурация
  Unit configuration
  Избор на позиция, място на свързване, тип корпус, размер на присъединителните щуцери

   
 4. Вграден контрол
  Built-in controls
  Избор на подходяща контролна система, проверка на компонентите, печат на кабелната схема

   
 5. Програмни изходи
  Program outputs
  Програмата включва печатен модул, който позволява разпечатване на:
  • печат на пълен технически доклад
  • печат на спецификацията
  • печат на диаграмите за състояние на въздуха
  • печат на каталожните листове
  • печат на ел.кабелните връзки
  • експортира всичко в txt, rtf, doc (Microsoft WORD) формати, а също и в  pdf (Acrobat) формат за по-нататъшно използуване.
  • експортира подбраното от програмата директно в DXF (AutoCAD) формат, в слоеве и 2D / 3D изглед по избор