Selection software

Селективен софтуер Selection software

ATREA предлага собствен селективен софтуер, който е особено полезно и практично средство за подбор на точната Flexi камера и предтавлява силно маркетингово предимство!

Много позитивните отзиви на проектанти от цяла Европа дават добра възможност за лесно включване на камерите на ATREA във всякакъв вид проекти.

Много детайлните изчисления на всички елементи е стандарт.
Софтуерът проверява дали са подбрани всички необходими компоненти и дали така избраната система работи. По този начин можете да избезнете евентуални грешки.

Включва:

 • Избор на камера и нейните аксесоари
 • Показва параметрите на избраната конфигурация
 • Опция за настройка на различни параметри, конфигурация и монтажна позиция на камерата
 • Избор на контролната система с аксесоарите и функционална схема
 • Схема на ел. захранването
 • Показва и печати инсталираните компоненти, h-x диаграмата и показателите на протичащите процеси на отопление и/или охлаждане
 • Ценова спецификация на отделните компоненти
 • Печат на принтер или в PDF формат
 • Експорт на чертежи и диаграми в DXF в 2D или 3D формат
 • Изпраща готовия проект по мейл
 • В добавка, селективният софтуер съдържа пълния каталог на ATREA продуктите в PDF формат..
Текуща версия на софтуера за камерите DUPLEX
Версия 8.85.112
Дата на издаване 30.9.2018
Описание на промените и допълненията readme_dup_en.rtf
Функционалност в срок до 31.1.2019
Download (пълна версия) adu_08_85_112_en.exe (EXE 118 MB)
Download (версия без каталога в PDF формат) {DUPLEX_EN_file_name_lt_web} (EXE })

Лицензионно съгласие

Програмата "DUPLEX компактни системи" се предлага с лицензионно споразумение. При инсталиране, копиране или използуване на софтуера, Вие се съгласявате с лицензионното споразумение, както и с това да се съобразявате с условията в него.

Основно описание на програмата

Програмата е проектирана за пресмятане и селекция на компактни вентилационни камери с рекуператор за сериите DUPLEX.

Метод на селекция

Подборът на камери става по същият начин, по който проектанта подбира вентилационни съоръжения. Виж стъпките:

 1. Текущ проект
  Въвежда общи идентификационни данни за проектант, клиент, име на проекта и т.н.
   
 2. Работна точка
  Operation point
  • Въвежда всички параметри – въздушен дебит, разполагаемо налягане, температури
  • Въвежда компоненти – отопление, охлаждане, смесване,байпас,температури на топло / студоносителите ....
  • Автоматично избира подходящите камери – предлага подходящите и избира по зададените критерии най-подходящата

   
 3. Конфигурация
  Unit configuration
  Избор на позиция, място на свързване, тип корпус, размер на присъединителните щуцери

   
 4. Вграден контрол
  Built-in controls
  Избор на подходяща контролна система, проверка на компонентите, печат на кабелната схема

   
 5. Програмни изходи
  Program outputs
  Програмата включва печатен модул, който позволява разпечатване на:
  • печат на пълен технически доклад
  • печат на спецификацията
  • печат на диаграмите за състояние на въздуха
  • печат на каталожните листове
  • печат на ел.кабелните връзки
  • експортира всичко в txt, rtf, doc (Microsoft WORD) формати, а също и в  pdf (Acrobat) формат за по-нататъшно използуване.
  • експортира подбраното от програмата директно в DXF (AutoCAD) формат, в слоеве и 2D / 3D изглед по избор