ATREA s.r.o. www.atrea.bg

Селективен софтуер Selection software

ATREA предлага собствен селективен софтуер,който е особено полезно и практично средство за подбор на точната Flexi камера и предтавлява силно маркетингово предимство!

Много позитивните отзиви на проектанти от цяла Европа дават добра възможност за лесно включване на камерите на ATREA във всякакъв вид проекти.

Много детайлните изчисления на всички елементи е стандарт.
Софтуерът проверява дали са подбрани всички необходими компоненти и дали така избраната система работи. По този начин можете да избезнете евентуални грешки.

Включва:


ATREA s. r. o. Предлага софтуер за пресмятане на кухни. По настоящем програмата се предлага свободно.

Actual version
Version number 5.60
Дата на издаване 29.1.2020
Функционалност в срок до 31.1.2021
Download adg560.exe (EXE 8,9 MB)
Version review readme_adg_en.txt


Лицензионно съгласие

Приграмата за "кухненска вентилация" се разпространява с лицензионно съгласие. При притежание,използуване или копиране на тази програма Вие се съгласявате и разбирате посочените условия и се съгласявате да ги съблюдавате.

Общоописание на програмата

Програмата е създадена за пресмятане и проектиране на кухненска вентилация от всички категории (без домашни кухни).
Пресмятанията на вентилацията се правят съгласно VDI 2052 СТАНДАРТ (Германия), базирани на топло и влагоотделянето от кухненското оборудване.
Програмата е и допълнение към структорното проектиране на абсорбаторите ATREA , съгласно съответната документация.
Програмата генерира пълен доклад, включващ техническа спецификация, чертежи на абсорбаторите, дори с нетипично разположение на положението на щуцерите, ел.захранването, както и ценообразуването по позиции. Програмата експортира избраните абсорбатори в DXF формат за AutoCAD.

Процедура на избор

Selection softwareТази камера може да бъде избрана, следвайки следните стъпки:

 1. Настоящ проект
  Въвеждане на основни идентификационни данни за проектанта, клиента и името на проекта.

 2. Помещения
  Размет на помещението, избор на типа кухня. За всеки тип кухня е даден коефициента на едновременност на оборудването, съгласно стандартите. Може да бъде избран и друг фактор, съгласуван с ползуватела / технолога.

 3. Оборудване
  За да изчислите коректно количество засмукван въздух, трябва да вземете точните данни на инсталираното оборудване. Програмата предлага база данни, включваща данни за за кухненски съоръжения на някои производители и общи категории

  Еднозначно трябва да се определи: дали един уред се обслужва от кухненски аспиратор директно или е поставен извън периметъра на аспиратора, който изхвърля въздуха от помещението.За самостоятелно стоящи уреди, положението им спрямо стените е важно и се отчита със съответен редуциращ коефициент.

 4. Кухненски абсорбатори
 5. Изход на програмата
  Програмата включва печатен модул, който позволява да:

© ATREA s. r. o. 1998-2021