Вентилационна система Многофункционални сгради

Плувни басейни

Оразмеряванете обикновено е базирано на количеството отделена влага (зависи от размера на водното огледало и изпарението) вместо от броя на хората. Вентилационният въздух е насочен срещу осъкляването и елементите с голяма вероятност да образуват конденз. Климатичната камера осигурява не само пресен въздух, но частично покрива топлинните загуби на помещението, където е басейна. Вентилацията на басейна може да бъде свързана с вентилацията на душовете при вход от басейна. Когато се използуват вентилационни системи за вентилация с рекуперация на басейн,  това води до съществено понижение на разходите.

Ползи

Компактност – над 60 % редукция на място; Лесна инсталация без вторични разходи; Собствено производство на разнообразни рекуператори с ефективност от 50 до 92 % ...

прочети всичко

Нашият селективен софтуер

ATREA BULGARIA LTD. предлага софтуер за избор на камерите DUPLEX за използуване от проектанти. Програмата в момента се разпространява свободно ...

прочети всичко

Системи

В случай,че изучавате използването на камерите на ATREA в многофункционална сграда, можете лесно да задържите курсора на мишката върху многофункционалната сграда и кликнете върху вашия избор.