Въпроси и отговори

Стандарт VDI 2052

Ръководство за проектиране на кухни. Базирано на размера на кухнята и параметрите на оборудването (топло и влаго отделяне) , може да се пресметне с голяма точност нужният дебит за изсмукване. За пресмятане, използувайте ATREA селективен софтуер.

Рекуперация в кухните

Рекуперацията в кухните е независима част от обработката на въздуха и кондициониращата система. Като резултат от извеждането на влага и топлина, възвращаемостта на инвестицията е 3 годишна,дори за малки кухни. За малки и средноголеми кухни препоръчваме DiNER-T интелигентен смукателен абсорбер с вграден рекуператор, инсталиран директно над източника на топлина и влага. DUPLEX компактните вентилационни камери с ефективност на рекуператора до 75 % са подходящи за големи кухни.

Коефициент на едновременност φ

Коефициент на едновременност на работата на оборудването.Много важен фактор, който определя дебита на засмуквания въздух. Препоръчваме консултация с технолога на кухнята или направо с проектанта на технологията.
Малки кухни до 250 порции φ = 0,9 до 1,00
Средни кухни от 250 до 500 порции φ = 0,7 to 0,8
Големи кухни над 600 порции φ = 0,6

Система на засмукване

По време на готвене излишната топлина, влагата и аерозолите генерират мастни частици. Затворената система  осигурява отлична защита срещу това негативно явление. SKV и TPV вентилационните и климатични тавани са проектирани по този начин.

Филтрация на въздуха

Всеки абсорбер или вентилационен и климатичен таван трябва да има ефективност на улавяне на мастните частици. Металните филтри с голяма повърхност с ефективност до 80 % или ламелните филтри с ефективност до 94 %, биват използувани тук. Броят на филтрите зависи от дебитите на въздуха.

Въздухообмен

В тези модерни времена,можете да намерите най-разнообразно кухненско оборудване, от кокери до парни казани, мултифункционални тигани и конвектомати. Когато се пресмятат количествата засмукван въздух, стойностите им не бива да превишават 40 кратен въздухообмен на час, но дори стойности от 60 кратен въздухообмен на час не бива да се смятат за необичайни. Представете си как целият въздух в пространството се сменя всяка минута. Ние сме в състояние да отговори на тази тенденция бързо и в момента има заведение за обществено хранене работещи с 70 кратен въздухообмен на час.

Нагнетяване на пресен въздух

Част от системата с особено значение. За да се осигури причтен микроклимат за персонала, трябва да се достави пресен въздух с разрешената скорост на подаване в зоната на хората от 0.2 до 0.3 m/s. Пример за това как става това е използуването на микроперфорация на голяма повърхност, от къдеъо се подава въздухът.

Поликарбонат

Днес това е интегрирана част от SKV и TPV вентилационните и климатични тавани. Тяхното предимство е наистина лесното и бързо поддържане. Едновременно с това се осигурява оптимално разпределение на осветление в зоната на кухнята. Оше едно доказателство за умно мислене и проницателност, с които създаваме продуктите си.