Вентилационни и климатични тавани

Засмукване през целия обем и равномерно нагнетяване в индустриални кухни и кантини. Осветителната система осигурява минимален интензитет. Затворената система предпазва негативното струпване на замърсен въздух по структурите на конструкциие и другите комуникации.

Предимства

  • Ниски цена и експлоатазионни разходи
  • Фърза и лесна поддръжка
  • Затворена система на засмукване
  • Атрактивен дизайн
  • Равномерно осветление в цялата зона
  • Дълъг живот

Контакт