Вентилационни Системи

Пълен ред въздухообработващи камери с рекуперация, опционално с вградени външни аксесоари – водни или електрически регистри, базирани на вода или директно изпарение охладителни секции, клапи,байпаси и т.н. Благодарение на рекуператора от пластмаса, тези камери са особено подходящи за кетъринг кухни.

Системи с камери

Нашите компактни камери се използуват както в граждански обекти (училища, магазини, ресторанти и офиси), така и в индустриални обектиl (молове, зали и съблекални). Техните размери, екипировка и аксесоари са избрани на база конкретна заявка, съобразно изискванията на инвеститора. Например, дозагряването и охлаждането на въздуха са подходящи за обекти като ресторанти и офиси, докато в съблекални може да е достатъчен само доподгрев на въздуха.

Свържете се с нас