Вентилационна система Многофункционални сгради

СПА центрове

Вентилационният въздух / рециркулационният въздух се опредвля от площта на водното огледало (количество изпарена влага), брой душове или брой хора (60–70 m3/h за човек). По-високата темпаратура в зоната и произтичашото от това дозагряване от климатичната камера, следва да се вземе предвид. Поради по-високата температура и относителна влажност на зоната (до 30 °C, 60 % rH) препоръчваме насочване на нагнетяваният въздух към остъклението, за да се предотврати кондензообразуването, а засмукването на топлият въздух непосредствено под тавана.

Ползи

Компактност – над 60 % редукция на място; Лесна инсталация без вторични разходи; Собствено производство на разнообразни рекуператори с ефективност от 50 до 92 % ...

прочети всичко

Нашият селективен софтуер

ATREA BULGARIA LTD. предлага софтуер за избор на камерите DUPLEX за използуване от проектанти. Програмата в момента се разпространява свободно ...

прочети всичко

Системи

В случай,че изучавате използването на камерите на ATREA в многофункционална сграда, можете лесно да задържите курсора на мишката върху многофункционалната сграда и кликнете върху вашия избор.