Защо вентилационен и климатичен таван?

Защо вентилационен и климатичен таван?

 • Може да се използува за кухни с всякакви размери и предназначение.
 • Пет години гаранция.
 • Разходно сравнение на системата със смукателно абсорбатори.
 • Затворена засмукваща система, отговаряща на много строги хигиенни изисквания за кетъринг кухни.
 • Затворена система, изцяло защитаваща вградените осветителни тела, таванните структури и други комуникации.
 • Отговаря на всички нормативни изисквания.
 • Оптимална функция на засмукване през целия обемна помещението за гарантиране 100 % улавяне и изхвърляне на отработения въздух.
 • Конструкцията е подходяща както за индустриални кухни и ресторанти, така и за кантини и демонстрационни кухни.
 • Гарантира осветеност от 500 lx с минимална флуктуация върху работната площ.
 • Равномерно подаване на въздушния поток през отвори с голям диаметър.
 • Приятна, лека и добре проветрена среда за персонала.
 • Ако разположението на кухненското оборудване се променя,необходима е и промяна във вентилационният таван или на самото топлотехническо оборудване.
 • Бързо, лесно и евтино почистване на външни и вътрешни повърхности благодарение на използуваните материали от неръждавейка / поликарбонат.
 • Поддръжката изисква само почистване на филтрите от мазнини в съдомиялна машина 4-6 пъти в годината, в зависимост от интензивността на работа.
 • Продажните цени са с 30 до 50 % по-ниски от тези на конкуренцията.
 • Продажните цени са сравними с тези на система със смукателни абсорбери.
 • Опит с около 100 проекта в Чехия.