Защо смукателен абсорбер?

Защо смукателен абсорбер?

  • Подходящи за малки кухни с една или две зони на готвене.
  • Съдържа филтри с ефективност до 90 %.
  • Избор от няколко типа от basic до DiNER-T абсорбатори.
  • Индивидуалните видове са проектирани и направени за специфични кухненски технологии.
  • Рекуперация с ефективност до 68 %, интегрирана директно в абсорбатора (DiNER-T); нама нужда от машинно помещение, тъй като всичко се намира директно над кухненското оборудване.
  • Продажна цена по джоба и ниски разходи за поддръжка.
  • Гарантирана функция на оптимално засмукване.
  • Експлоатационен опит от работата на стотици кухни.