За фирмата

ATREA B2B ПРЕДИМСТВА

Ние пестим енергия за Вас.

История

инж. Петер Моравек, CSc.
    инж. Петер Моравек, CSc.

ATREA стартира като частно предприятие през 1990 в Чешката Република. От самото нчало стартира на база многогодишнят опит на основателя си в областта на микроклимата в сградите, фокусирайки се върху производството на вентилационни камери с използуване на отпадна топлина. Основателят на компанията притежава редица авторски свидетелства и патенти в тази индустриална област.

Настоящето

 
 
 

Производствената програма , базирана на феномена рекуперация започва да придобива форма. С покачващите се цени на енергията, тази посока се оказва правилният избор и топ качествените продукти, базирани на дългогодишен опит, бяха все повече търсени на пазара. През 1996 компанията се премести в нови реконструирани производствени помещения с площ над 4,000 m2.

Сертификацията по Европейските стандарти намери място и продуктите на  ATREA s.r.o. започнаха да изграждат марката според изискванията на западно европейският пазар. Икономически и географски насочи фокуса на ATREA първоначално към пазара на Германия, където се представя и до днес наистина много добре, като резултат от добро партньорство и топ качествени продукти, а в последствие, намираме място на пазарите на Холандия, Швейцария, Белгия, Обединеното Кралство, Италия, Полша, Словения и други страни.

През 2011 ATREA показа на пазара PHI сертифицираната концепция DUPLEX-S Flexi, обръщайки се към търговците на едро и това сериозно повиши пазарният и дял. Експортната дейност на компанията се фокусира върху утвърждаването на марката на европейските пазари, като успоредно с това е в начална фаза на преговори и с клиенти от други континенти. Започва изграждането на нова фабрика, за да може ATREA да отговори на изискванията на разрастващият се производствен капацитет.Седалище на компанията Офиси
Седалище на компанията Офиси
Производствено хале Аеродинамична лаборатория
Производствено хале Аеродинамична лаборатория