Общо

Обща информация за компанията - осъвременен 05/2013 (PDF 1,1 MB)
ATREA B2B ПРЕДИМСТВА - добавен 10/2012 (PDF)

Селективен софтуер за DUPLEX COMPACT СИСТЕМИ


Комерсиална серия

Търговско видео DUPLEX Flexi - добавен 04/2013 (MP4 30,1 MB)
Търговски каталог DUPLEX 1100 – 3600 Flexi - осъвременен 03/2013 (PDF)
Tехнически каталог DUPLEX 1100 – 3600 Flexi - осъвременен 03/2013 (PDF)
Търговско видео DUPLEX Multi - добавен 04/2013 (MP4 36,6 MB)
Tехнически каталог DUPLEX 500 – 8000 Multi - осъвременен 10/2013 (PDF)
Tехнически каталог DUPLEX 1500 – 8000 Multi-N - осъвременен 10/2013 (PDF)

DUPLEX Multi – Стара генерация (скоро ще бъде заменена с нова)

DUPLEX – Вентилационни системи с рекуператор

DUPLEX 2000 – 8000 - осъвременен 08/2010 (PDF)
DUPLEX 15000 - осъвременен 06/2010 (PDF)
Общи характеристики DUPLEX 2000 – 15000 - осъвременен 03/2007 (PDF 685 kB)

DUPLEX-S – Вентилационни системи с рекуперация

DUPLEX-S 525 – 1400 - осъвременен 12/2009 (PDF)

DUPLEX-N руфтоп камери

DUPLEX 2000 – 8000 - осъвременен 08/2010 (PDF)
DUPLEX 15000 - осъвременен 06/2010 (PDF)
Общи характеристики DUPLEX-N 2000 – 15000 - осъвременен 03/2007 (PDF 685 kB)