Общо

Обща информация за компанията - осъвременен 02/2017 (PDF 8,3 MB)
ATREA B2B ПРЕДИМСТВА - добавен 12/2015 (PDF 1,3 MB)

Селективен софтуер за DUPLEX COMPACT СИСТЕМИ


Комерсиална серия

Търговско видео DUPLEX Flexi - добавен 04/2013 (MP4 30,1 MB)
Търговски каталог DUPLEX 650–3600 Flexi - осъвременен 01/2019 (PDF 3 MB)
Tехнически каталог DUPLEX 650–3600 Flexi - осъвременен 01/2019 (PDF 696 kB)
Търговски каталог DUPLEX 500–3500 Flexi-V - добавен 11/2020 (PDF 3,3 MB)
Tехнически каталог DUPLEX 500–3500 Flexi-V - добавен 09/2020 (PDF 562 kB)
Търговско видео DUPLEX Multi - добавен 04/2013 (MP4 36,6 MB)
Търговски каталог DUPLEX 1500–6500 Multi - добавен 06/2017 (PDF 5 MB)
Tехнически каталог DUPLEX 500–11000 Multi - осъвременен 11/2020 (PDF 724 kB)
Tехнически каталог DUPLEX 1500–11000 Multi-N - осъвременен 11/2019 (PDF 904 kB)
Tехнически каталог DUPLEX 1500–8000 Multi-V - добавен 03/2018 (PDF 614 kB)
Търговски каталог DUPLEX MultiEco - добавен 01/2017 (PDF 5 MB)
Tехнически каталог DUPLEX 500–9000 MultiEco - добавен 11/2020 (PDF 668 kB)
Tехнически каталог DUPLEX 1500–9000 MultiEco-N - добавен 11/2019 (PDF 908 kB)
Търговски каталог DUPLEX Roto - добавен 06/2016 (PDF 4,7 MB)
Tехнически каталог DUPLEX 1500–15000 Roto - добавен 11/2020 (PDF 722 kB)
Tехнически каталог DUPLEX 1500–15000 Roto-N - добавен 11/2020 (PDF 704 kB)
Търговски каталог DUPLEX Basic - добавен 01/2017 (PDF 4,7 MB)
Tехнически каталог DUPLEX 1400–15100 Basic - добавен 03/2018 (PDF 729 kB)
Tехнически каталог DUPLEX 1400–15100 Basic-N - добавен 11/2019 (PDF 826 kB)
Tехнически каталог DUPLEX 1400–10100 Basic-V - добавен 03/2018 (PDF 603 kB)
Tехнически каталог DUPLEX Inter 850 - добавен 11/2020 (PDF 703 kB)
Tехнически каталог DUPLEX 1400–2400 Silent-N - добавен 01/2019 (PDF 753 kB)
Tехнически каталог DUPLEX 1500–5500 RS5 - добавен 11/2020 (PDF 543 kB)

SMART / EASY box система

Smart Box Marketing catalogue (English) - updated 07/2017 (PDF 2,8 MB)
Tехнически каталог SMART Box - добавен 01/2020 (PDF 325 kB)
Tехнически каталог EASY Box - добавен 01/2020 (PDF 337 kB)

Архив

DUPLEX-S 525–1400 - осъвременен 12/2009 (PDF 842 kB)
DUPLEX 2000–8000 - осъвременен 08/2010 (PDF 1,1 MB)
DUPLEX 15000 - осъвременен 06/2010 (PDF 687 kB)
Общи характеристики DUPLEX-N 2000–15000 - осъвременен 03/2007 (PDF 0 B)