Домашна серия

Търговско видео DUPLEX EC4, ECV4 - осъвременен 08/2012 (MP4 24,6 MB)
Търговски каталог DUPLEX EC4, ECV4 - осъвременен 08/2012 (PDF)
Tехнически каталог DUPLEX EC4, ECV4 - осъвременен 11/2013 (PDF)

Вентилационни камери с циркулация

Tехнически каталог DUPLEX R4 - осъвременен 03/2013 (PDF 0 B)
Преглед на топловъздушно отопление - осъвременен 03/2010 (PDF 1,3 MB)

Термопомпи

Термопомпи каталог - осъвременен 10/2012 (PDF 1023 kB)