Основни (без система за управление)

Контролна система Example of units connection without control system 

На базата на конкретни изисквания, агрегатът може да бъде оборудван с електрически компоненти (серво задвижвания, маностати, сензори, термостати и др.), които са свързани към клемен блок. Подходящ за приложения с отделно доставяни системи за управление.

[ATREA] Селективен софтуер

Ползи

Компактност – над 60 % редукция на място; Лесна инсталация без вторични разходи; Собствено производство на разнообразни рекуператори с ефективност от 50 до 92 % ...

прочети всичко

Нашият селективен софтуер

ATREA BULGARIA LTD. предлага софтуер за избор на камерите DUPLEX за използуване от проектанти. Програмата в момента се разпространява свободно ...

прочети всичко

Системи

В случай,че изучавате използването на камерите на ATREA в многофункционална сграда, можете лесно да задържите курсора на мишката върху многофункционалната сграда и кликнете върху вашия избор.